guyuwomen

LongShe's Professional

เรามีบุคลากรมืออาชีพ

 

มีอาจารย์วิทยาลัยและอาจารย์พิเศษระดับสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่าสิบคนในห้องปฏิบัติการ ในจำนวนนี้เป็นสมาชิกของสมาคมพิษแห่งเอเชียแปซิฟิก และรองประธานสมาคมงูจีน

ยีนของพิษงูของนิวโรทอกซินได้รับและโคลนนิ่งเป็นครั้งแรกในโลก และได้คิดค้นวิธี HPLC สำหรับการแยกโปรตีนจากพิษงูจำนวนน้อยอย่างรวดเร็วและไม่ทำลาย

เราได้รับสิทธิบัตรระดับประเทศหนึ่งฉบับและรางวัลความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับจังหวัดสองรางวัล

 

 

9999999999

ห้องปฏิบัติการของเรา

เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง